AllwaysFit
5.0
Gebaseerd op 49 recensies
powered by Google
js_loader

Algemene Voorwaarden

Download Protocol voor her-opening fase 1 i.v.m. het corona virus

Artikel 1: Over personal/EMS training en/of coaching de mogelijke risico’s

Personal training/EMS training of andere begeleiding bij AllwaysFit is een betaald trainingsprogramma onder begeleiding waarin u persoonlijk wordt begeleid om uw trainingsdoelen te behalen. In veel gevallen, niet in alle, kent het programma een sterke component van fysieke inspanning. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewust zijn.

Artikel 2: Aard van de overeenkomst

U heeft een sessie-overeenkomst afgesloten bij AllwaysFit. De aard van deze overeenkomst is dat u Allwaysfit opdracht geeft voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. U gaat een overeenkomst aan met alle trainers werkzaam bij Allwaysfit. Voor alle zaken betreffende de begeleiding moet u zich richten tot Allwaysfit. Dit omvat onder meer; het betalen van de afgesproken sessies; het inplannen van sessies en het eventueel verplaatsen of annuleren van sessies. Indien sessies door de trainer worden geannuleerd, dient u met de betreffende trainer een nieuwe afspraak te maken.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich ingeschreven heeft voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, EMS training yoga en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door Allwaysfit waarmee u deze overeenkomst heeft afgesloten.

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de trainer en Allwaysfit van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties.
Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de trainer en Allwaysfit van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door een trainer van AllwaysFit. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen.

U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. De trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. (zie hiervoor ook onze Privacy Policy op de website)

Artikel 4: Gegevensverwerking

Alle door u verstrekte informatie wordt door de trainers van AllwaysFit strikt vertrouwelijk behandeld en zal nooit verstrekt worden aan derden. De door u verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor het samenstellen van een effectief trainingsschema wat afgestemd is op uw persoonlijke situatie en aansluit op uw doelstellingen.

U kunt uw eigen gegevens aanpassen en wijzigen op uw eigen profiel door in te loggen op Virtuagym. Hier worden uw gegevens bewaard op een beveiligde externe server. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze privacy policy op de website.

Artikel 5: Overdraagbaarheid, betalingen, prijzen, abonnement

U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden.
Betaling van uw eerste termijn of van het volledige factuurbedrag dient voor aanvang van de 1e sessie voldaan te zijn. Hierna dient u het termijnbedrag, indien van toepassing maandelijks te voldoen. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd.
U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid.
Elke 3 maanden worden het aantal credits waarvoor gekozen is toegevoegd aan het account. De credits zijn na datum van uitgifte gedurende het contract nog 5 maanden geldig (1 x per week ) of 6 maanden (2 x per week ) geldig.
Indien u een rittenkaart heeft ontvangt u direct het aantal credits in uw account, deze zijn een jaar geldig na uitgifte datum. Hierdoor is het mogelijk om in de agenda vooruit te plannen.

Het gekozen pakket wordt automatisch verlengd na de laatste maand met dezelfde maanden van het 3-6 of 12 maanden pakket waarvoor gekozen is. De verlenging van het pakket is opzegbaar een maand voor de laatste maandbetaling van het afgenomen pakket.

U begrijpt dat AllwaysFit zijn Trainers het recht en de bevoegdheid hebben om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Artikel 6: Annuleringen of te laat komen

Alle sessie die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten binnen 24 uur vooraf worden gemeld. Annuleringen moeten worden gemaakt via Virtuagym waar men zichzelf kan afmelden of evt een nieuwe boeking kan plannen of per email aan:  schiedam@allwaysfit.nl  of spijkenisse@allwaysfit.nl U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw sessie afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland. 

De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen. U wordt derhalve verzocht om altijd 10 minuten vooraf aan uw sessie aanwezig en klaar te zijn. U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training volledig zal moeten worden voldaan. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.
Deze algemene voorwaarden zijn bij de sessie-overeenkomst voor akkoord ondertekend.

Artikel 7: Communicatie

Via de online portal AllwaysFit Virtuagym ontvangt u per mail de volgende informatie:

  1. Wijzigingen, aan-en/of afmeldingen van het rooster.
  2. Facturen van diensten en/of producten welke u via AllwaysFit besteld heeft.
  3. Nieuwsbrief met daarin informatie over gezondheid (voeding, training en ontspanning).

Indien u vragen heeft kunt u een mail sturen naar studio@allwaysfit.nl

Artikel 8: Beëindiging overeenkomst

Het lidmaatschap wordt zonder opzegging van deelnemer automatisch verlengd met vervolgsessies zodoende u verder sessies kan inplannen. Indien u na beëindiging van uw sessies niet meer wenst door te gaan willen wij u verzoeken dit minimaal 1 maand voor beëindiging van uw contractdatum aan ons door te geven. Bij beëindiging van de overeenkomst zijn alle opgebouwde credits slechts nog 1 maand geldig. Na beëindiging van uw overeenkomst worden uw gegevens verwijdert.

Deze algemene voorwaarden zijn bij de sessie-overeenkomst voor akkoord ondertekend.

Neem contact op